กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดโครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนส่งผลงานคลิปวีดิโอสร้างจิตสำนึก รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านจาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษากว่า 600,000.- บาท
โครงการประกวด ‘การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน’
ประจำปี ๒๕๖๓

     ชวนน้อง ร้องรำ ทำอย่างไทย ต้านภัยทุจริต กับการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษากว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท
ขอเชิญน้องนักเรียนระดับประถม-มัธยมศึกษาและระดับ ปวช. ส่งผลงานคลิปวิดีโอการแสดงศิลปะพื้นบ้าน ที่สื่อถึงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ความยาวไม่เกิน ๗ นาที เข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

Trueplookpanya

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๘๕๘-๖๔๗๑ / ๐๘๙-๑๓๙-๖๐๖๔ (๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.)

 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด