เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานการจัดประเมินโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย สำหรับโรงเรียนในเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร. ฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน นางสาววรางคณา กันประชา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาววิไลวิทย์ วิทยาธรรมธัช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะศึกษานิเทศก์ และครูผู้รับผิดชอบโครงการ เข้ารอบการประเมินครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3
 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด