การติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการนำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ ในการรับประเมินจากคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด