วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ภูมิ พระรักษา รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมไอยรา อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด