เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายทศพร ถือพุดซา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และคณะอนุ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวาระการประชุมเพื่อทราบ นโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565 10 ประเด็น นโยบายและจุดเน้นของสพป.สมุทรปราการ เขต 1 ติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3

พรฤดี มารศรี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รายงาน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด