ช่วงบ่ายวันนี้ 1 พฤศจิกายน 2565 (13.30 น.) นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อขอพระราชทานเหรียญลูกเสือที่ยั่งยืน ประจำปี 2565 โดยมี นางปรางมาศ สุขล้อม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวจุรีพร วัฒนอมาตย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไอยรา อาคาร 2 ชั้น 1

นางพรฤดี มารศรี รายงาน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด