เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการฯ และผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 โดยมี ดร.ภูมิ พระรักษา นายศาสตรา ปาสาบุตร และนายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุม โดยก่อนการประชุมเป็นการมอบเกียรติบัตรของกลุ่มนิเทศฯ ตามที่ สพฐ.ดำเนินงานโครงการประกวดผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม และเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคลากรในสังกัดสู่การนำไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยมีผู้ร่วมส่งผลงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 3 คน ได้แก่ ดร.ภูมิ พระรักษา ได้รับรางวัลระดับชมเชย ประเภทบุคคล และนายกฤษณ์ ลักษมีพงศากุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดแพรกษา นายพรอนันต์ รัตนพาไชย ครูโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามอบเกียรติบัตรผู้ร่วมส่งผลงานและโล่รางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล นอกจากนี้ยังมีรางวัลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ซึ่งประธานได้มอบเกียรติบัตรเป็นที่เรียบร้อยศึกษาชลบุรี เขต 1

พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด