วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการ สพป. สมุทรปราการ เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ภูมิ​ พระรักษาา รองผู้อำนวยการ สพป. สมุทรปราการ​ เขต​ ๑ ดำเนินการประชุมวางแผนการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี ดร.ฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางปรางมาศ สุขล้อม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ทุกท่าน และคณะนักวิชาการศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมไอยรา อาคาร ๒ ชั้น ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

By Admin