เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ จำนวน 56 รายการ ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด