เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ นายภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมระดับเขต ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ครั้งที่ 70 พ.ศ.2565 โดยมีนางสาวธนิตา หมาดนุ้ย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด