เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะ ความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมิน ระดับนานาชาติ (PISA) โดยมี นางกฤติยา เกษแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) เป็นผู้กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับพร้อมคณะ
          ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ โดยรับความรู้จากศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้แก่
1. ดร.ขวัญนลิน ใสโศก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
2. นางสาววรรธนภรณ์ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
3. ว่าที่ร้อยเอกคณิศร ตั้งพรสมาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ณ โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)
          

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด