เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ดำเนินการเลือกตั้งสรรหากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างตามวาระ ณ หน้าอาคารสพป.สมุทรปราการ เขต 1 และยังได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกด้วย ซึ่งการเลือกตั้ง เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น-12.00 น. หลังจากปิดหีบ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้ทำการนับคะแนน สำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้ใช้สิทธิ์จำนวนมาก

พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด