เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายนายสุรศักดิ์ คำนู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นำคณะบุคลากรในสังกัดร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะทำความสะอาด ดูแลพื้นที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด