วันที่ 8 มีนาคม 2564 08.00 น. ที่หน้าเสาร์ธงอาคาร 1 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นายทศพร ถือพุดซา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นำคณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และปฏิญาณตน ประกาศเขตสุจริต ซึ้งกิจกรรมนี้ได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อให้ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาทุกคนยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ ความสามัคคี และตั้งใจทำงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด