ดร.ภูมิ พระรักษา,ดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ร่วมศึกษาดูงานเพื่อประเมินสัมฤทะิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด