เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านคลองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

พรฤดี มารศรี รายงาน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด