เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับประถมศึกษา ป.1-6 โดยมี ดร.ฐิติญารัตต์ มีไมตรีจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ นางปรางมาศ สุขล้อม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการวัดและประเมินผล ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3
พรฤดี มารศรี รายงาน
 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด