เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวัดบางด้วน โรงเรียนวัดบางโปรง และโรงเรียนคลองมหาวงก์ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครู ให้การต้อนรับ
พรฤดี มารศรี รายงาน
 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด