เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตัวแทนนางศศิวิมล อุทัยพันธ์ ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะประกอบด้วย จ่าสิบเอกฐปนัท ใยสาลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ นางนันทนา อนันตรกิตติ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สพม.6 นักจิตวิทยาโรงเรียนสพป.สป.1และสพม.6 นายบุญจักรวาล รอดบำเรอ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ ได้แก่ ด.ช.วรโชติ พรมแจ้ง เดิมศึกษาอยู่โรงเรียนสมุทรปราการ ชั้นม.1 ปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ชั้นม.2 ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้คณะกรรมการ ได้พูดคุยกับด.ช.วรโชติ เกี่ยวกับความเป็นอยู่ ความประพฤติ ผลการเรียน ความสามารถ ความสนใจพิเศษ ปัญหา อุปสรรค การให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีนักจิตวิทยาของทั้งสองเขตพื้นที่การศึกษาร่วมพูดคุย ในการติดตามการเรียนครั้งนี้จะได้นำไปร่วมกันวางแผนให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุนต่อไป

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด