เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม โดยมี ดร.ภูมิ พระรักษา นายสุรศักดิ์ คำนู นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรในสังกัด และครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ตามรอยพระยุคลบาท ในการนี้ ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ รับฟังคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณโดยพร้อมเพรียงกัน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 ……พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าวข่าว รายงาน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด