เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 มอบหมายให้ นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ประธานเปิด “กิจจกรรมเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือสามัญ” โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์” จังหวัดสมุทรปราการ

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด