วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 2. โรงเรียนวัดกองแก้ว 3. โรงเรียนวัดคันลัด
          โดยการลงพื้นที่เพื่อสำรวจการเรียน การสอน ของทางโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนมีความสุขในการเรียน การสอน และทุกห้องการเรียนการสอนมีครูผู้สอนคอยกำกับดูแลในห้องเรียน 100% อันแสดงถึงความใส่ใจของครูผู้สอนที่มีต่อผู้เรียน โดยสังเกตได้ว่านักเรียนของโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน มีความสุขในการเรียน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสพฐ. ที่ต้องการมุ่งเน้นให้ผู้เรียน “เรียนดี มีความสุข
 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด