เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ดังนี้
1. โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
2. โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน
3. โรงเรียนวัดมหาวงษ์
          ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียน การสอน ของทางโรงเรียนในวันนี้เป็นช่วงที่นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งได้เห็นถึงความเหมาะสมของปริมาณอาหาร ความสะอาด และความมีระเบียบวินัยที่ดีของนักเรียน สังเกตเห็นได้ว่านักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน มีความสุขในสถานศึกษา มีความสุขในการเรียน และมีความสุขในการรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสพฐ. ที่ต้องการมุ่งเน้นให้ผู้เรียน “เรียนดี มีความสุข

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด