ข่าวล่าสุด

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ นายวุฒิเดช นาโม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันวชิราวุธ วันลูกเสือไทย ส.ส.อัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานมอบสื่อเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประกาศการขายทอดตลาดสนามคอนกรีตเสริมเหล็ก และส้วม สพฐ. ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 2 รายการ ของโรงเรียนวัดคลองเก้า ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม ขนมขบเคี้ยว ฯลฯ จาก ดร.ปิ่นทอง ใจสุทธิ ผอ.รร.บ้านขุนสมุทรไทย

เมื่อวันที่ 2 สิงหาค…

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล IC3 และครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC4

ดร.ภูมิ พระรักษา รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ติดตามการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนในโครงการสนับสนุนทุนนักเรียนยากจนพิเศษพร้อมมอบโต๊ะญี่ปุ่นให้นักเรียนโรงเรียนวัดสุขกร

ดร.ภูมิ พระรักษา รอง…

ประชุมผู้บริหารโรงเรียน เพื่อมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 และแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid – 19 ระบบ Goole Meet

วันที่ 17 พฤษภาคม 25…

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด