ข่าวล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เตรียมความพร้อมและให้กำลังใจ ด.ญ.อัจจิตา ผลศิริ (น้องเนย) นักเรียนคนเก่งจาก โรงเรียนคลองมหาวงก์ ร่วมซ้อมกราบบังคมทูลถวายรายงานสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม,ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรมงคลกิจกรรมเฉลิมพระเกียบรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงาน OBEC Big Move Big Data with HRMS สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ พลังของแผ่นดินประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต1 ร่วมกับกระทรวงแรงงาน เป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประเมินโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย

     นางทิพาพร เอี่ยมนุ้ย ผู้อ…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะเ…

ดร.ภูมิ พระรักษา พร้อมคณะร่วมพิธีเปิดอบรมสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพ แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนา เครือข่าย การนิเทศในโรงเรียนขนาดเล็ก

ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยสำ…