ข่าวล่าสุด

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ นายวุฒิเดช นาโม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันวชิราวุธ วันลูกเสือไทย ส.ส.อัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานมอบสื่อเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประกาศการขายทอดตลาดสนามคอนกรีตเสริมเหล็ก และส้วม สพฐ. ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 2 รายการ ของโรงเรียนวัดคลองเก้า ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด