วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมด้วย นายศาสตรา ปาสาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประชุมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักร่วมกันในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐมนตรี และนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. อีกทั้งยังเป็นการพูดคุยภาระงานปัจจุบันเพื่อร่วมกันรับฟังแนวคิด ปัญหา และเรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่สัมฤทธิผลตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด