เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ดร.ปิยสนธิ์ เชื้อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม นายวรัญญู อดิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ดร.ปิ่นทอง ใจสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ นายเอกลักษณ์ เกิดเทศ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครสมุทรปราการ จ่าสิบเอกเพิ่มเติม พลับพลา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด นางปรางมาศ สุขล้อม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางจุรีพร วัฒนอมาตย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไอยรา อาคาร 2 ชั้น 1

พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด