เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ประธานเปิดการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.ภูมิ พระรักษา, นายสุรศักดิ์ คำนู , นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ดร.ฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางปรางมาศ สุขล้อม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานศูนย์การแข่งขันฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมเลขา จำนวน 22 ศูนย์ ศึกษานิเทศก์ 11 คนและผู้เกี่ยวข้อง รวม 60 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 โดย นายทศพร ได้มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมของศูนย์การแข่งขัน ในด้านอาคารสถานที่ ความปลอดภัยของผู้ร่วมการแข่งขัน งบประมาณในการจัดการแข่งขัน เตรียมความพร้อมของคณะกรรมการกรณีมีปัญหาเหตุการณ์เฉพาะหน้า การเตรียมความปลอดภัยตรวจคัดกรอง โควิด-19 ทั้งนี้ ให้ดูวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันเป็นสำคัญ หลังจากนั้น ดร.ภูมิ พระรักษา ได้แจ้งสถานที่จัดการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ

พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด