เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. นายทศพร ถือพุดซา นายกยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตน และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567 โดยมี นายประทีป นทีทวีวัฒน์ รองนายกยุวกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ นายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ยุวกาชาด และบุคลากร ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามากขึ้น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยอย่างทั่วถึง ในการนี้มี โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 1 เข้าร่วมพิธี 5 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนพร้านีลวัชระ 2. โรงเรียนวัดคู่สร้าง 3.โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) 4. โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 5. โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา โดยมีนางกฤติยา เกษแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) และนางกิ่งดาว เทือกขันตี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองมอญ (บัญญัติราษฎร์บำรุง) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์” อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

พรฤดี มารศรี รายงาน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด