เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประทีป นทีทวีวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรม เยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์” อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
          สำนักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการแสดงความจงรักภักดีแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา กิจกรรมลูกเสือของสำนักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการงานลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโดยในปัจจุบันมีสถานศึกษาที่เข้าร่วม โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 97 แห่ง เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 204 คน และลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 3,011 คน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด