ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมารายเดือน
(ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด)
ยื่นสมัครด้วยตนเอง รับสมัครระหว่างวันที่ 8-15 กรกฎาคม 2563
กลุ่มบริหารบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
(ในวันและเวลาราชการ)

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด