วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑
มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ใจ เสือประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ นำคณะข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระปฏิญาณตนหน้าเสาธงณ บริเวณหน้าอาคาร 1 โดยพร้อมเพรียงกัน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด