เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านพหุปัญญา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนพร้านีลวัชระ ปีการศึกษา 2567 โดยมี นายอัครวัฒน์ อัศวเหม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ ดร.ฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางต้องตา เต็งรัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางกนกวรรณ มั่นสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาววิไลวิทย์ วิทยาธรรมธัช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมืองสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ดร.วรรณชนก รอดหยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้านีลวัชระ ทีมบริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนพร้านีลวัชระให้การต้อนรับ

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด