เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่กำกับติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ โรงเรียนวัดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ และโรงเรียนวัดครุนอก …………พรฤดี มารศรี รายงาน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด