เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินการ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 (การสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา) โดยมี นายศาสตรา ปาสาบุตร นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ดร.ปิยสนธิ์ เชื้อทอง ประธานประจำสนามสอบ นายพินิจ แสงจันทร์วิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม สร้างความเข้าใจในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 (การสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา) โดยต่อมาในเวลา 09.00 น. ได้ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการสอบ และเพื่อให้การดำเนินการสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
           สำหรับภาคบ่าย เวลา 14.00 น. นายวิศว ศะศิสมิต ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 (การสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา) ในภาคบ่าย ร่วมกับคณะกรรมการ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการสอบ และเพื่อให้การดำเนินการสอบในภาคบ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
          ทั้งนี้โดยภาพรวมของการประเมินภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับการต้อนรับจากคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเป็นอย่างดี ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด