นางทิพาพร เอี่ยมนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพร้อมด้วย นางนงคราญ เรืองนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต1 ร่วมกับกระทรวงแรงงาน เป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประเมินโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยสมุทรไทย อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยมี ดร.ปิ่นทอง ใจสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด