หน้าหลัก

Previous
Next

ข่าวสาร สพป.สป. เขต 1

ดร.ภูมิ พระรักษา รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ติดตามการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนในโครงการสนับสนุนทุนนักเรียนยากจนพิเศษพร้อมมอบโต๊ะญี่ปุ่นให้นักเรียนโรงเรียนวัดสุขกร

ดร.ภูมิ พระรักษา รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต1
ติดตามการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนในโครงการสนับสนุน
ทุนนักเรียนยากจนพิเศษพร้อมมอบโต๊ะญี่ปุ่นให้นักเรียน
โรงเรียนวัดสุขกร

อ่านต่อ »

ประชุมผู้บริหารโรงเรียน เพื่อมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 และแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid – 19 ระบบ Goole Meet

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน เพื่อมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ »

นายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์กลาง เป็นประธานการประชุมคณะบริหารกองทุนสำนักงาน

วันที่ 22 เมษายน 2564 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑
มอบหมายให้นายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์กลาง รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะบริหารกองทุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)

อ่านต่อ »

นายทศพร ถือพุดซา ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 22 เมษายน 2564 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

อ่านต่อ »

นายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์กลาง มอบเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

วันที่ 21 เมษายน 2564 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ มอบหมายให้นายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์กลาง รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ มอบเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย โรงเรียนวัดบางหัวเสือ

อ่านต่อ »

นายทศพร ถือพุดซา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ ตลาดนัดพอเพียง โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายทศพร ถือพุดซา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ ตลาดนัดพอเพียง โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า

อ่านต่อ »

นายทศพร ถือพุดซา นำเสนอข้อมูลการบริหารงาน สพป.สมุทรปราการ เขต1 ต่อคณะกรรมการนำเสนอข้อมูลเพื่อรับการ Coaching

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายทศพร ถือพุดซา นำเสนอข้อมูลการบริหารงาน สพป.สมุทรปราการ เขต1 ต่อคณะกรรมการนำเสนอข้อมูลเพื่อรับการ Coaching

อ่านต่อ »

นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ร่วมงานทอดผ้าป่าโรงเรียนวัดรวก(สายราษฎร์สงเคราะห์)

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายทศพร ถือพุดซา
ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต1 (ประธาน)
นายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์กลาง รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นายสุรศักดิ์ คำนู รองผอ.สพป.สมุทรปราการเขต1
ร่วมงานทอดผ้าป่าโรงเรียนวัดรวก(สายราษฎร์สงเคราะห์)

อ่านต่อ »

ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

เผยแพร่งานวิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครูโดยใช้สุนทรียแสวงหา

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด