เชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สมัครทดสอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นต้น

 – สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 12 สิงหาคม 2563

– ทดสอบสมรรถนะวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 18.00 น.

– ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ www.samutprakan1.go.th

– ลิงค์สมัคร คลิก

ผู้ผ่านการทดสอบจะได้ขึ้นทะเบียนและรับเกียรติบัตรผู้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

  1. ขั้นพื้นฐาน
  2. ขั้นต้น
  3. ขั้นประยุกต์

By Admin