เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่เสี่ยง วัตถุประสงค์การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียนและโรคที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์ โดยมี ดร.วีรนุช สุทธพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ณ หอประชุมเพชรจอมเกล้า โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด