ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564

1.เเจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด

2.แจ้งเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด