วันนี้ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ดร.ภูมิ พระรักษา เป็นประธานเปิดโครงการภาวะผู้นำสภานักเรียน ประจำปี 2563 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา (สภานักเรียน) โดยมีประธานนักเรียน จาก 72 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เข้าร่วมการอบรม ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษายุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน”กฐิน กุยยกานนท์”

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด