เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดโครงการส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ PLC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี ดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นประธานพิธีเปิด นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ดร.ภูมิ พระรักษา นายสุรศักดิ์ คำนู นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1, ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีนายอัครวัฒน์ อัศวเหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 สมุทรปราการ ร่วมเป็นเกียรติ โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2566 ณ วังรี รีสอร์ท ต.เขาพระ อ.เมืองฯ จังหวัดนครนายก
    ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด เป็นการบรรยายการนำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เกณฑ์ PA โดย ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ให้เกียรติบรรยาย และในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ศึกษาเอกสารทบทวน PA และนำเสนอแต่ละกลุ่ม
พรฤดี มารศรี รายงาน
 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด