เดือน: กรกฎาคม 2020

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต1 ร่วมกับกระทรวงแรงงาน เป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประเมินโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย

     นางทิพาพร เอี่ย…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

รายชื่อผู้ผ่านการทดส…