นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

โทร. 097-086-3815
E-mail. Toprutpampak@gmail.com

นายภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

โทร. 084-392-8988
E-mail. phoom@samutprakan1.go.th
Website https://sites.google.com/view/phoompraraksa/

 

นายสุรศักดิ์ คำนู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

โทร. 095-692-7967
E-mail. Kumnoo@hotmail.com
Facebook. https://www.facebook.com/profile.php?id=100064144478865
 
 
 

นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

โทร. 051-964-5843
E-mail. thiti.th2809@gmail.com

By Admin