นายทศพร ถือพุดซา

ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

โทร. ๐๙๗-๐๘๖-๓๘๑๕

E-mail. Toprutpampak@gmail.com

นายภูมิ พระรักษา

รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

โทร. ๐๘๔-๓๙๒-๘๙๘๘

E-mail. phoom@samutprakan1.go.th

นายวัชรพงษ์ ซ้านโพธิ์กลาง

รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

โทร. ๐๙๓-๐๘๕-๒๙๒๔

E-mail. owatchara101@gmail.com

นายสุรศักดิ์ คำนู

รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

โทร. ๐๙๕-๖๙๒-๗๙๖๗

E-mail. Kumnoo@hotmail.com

 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด