นายทศพร ถือพุดซา

ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

โทร. ๐๙๗-๐๘๖-๓๘๑๕

E-mail. Toprutpampak@gmail.com

นายภูมิ พระรักษา

รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

โทร. ๐๘๔-๓๙๒-๘๙๘๘

E-mail. phoom@samutprakan1.go.th

นายสุรศักดิ์ คำนู

รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

โทร. ๐๙๕-๖๙๒-๗๙๖๗

E-mail. Kumnoo@hotmail.com

นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์

รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

โทร. ๐๕๑-๙ู๖๔-๕๘๔๓

E-mail. thiti.th2809@gmail.com

 

By Admin