สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

Email : officer@samutprakan1.go.th
Call : 0-2384-8089
Fax : 0-2371-6085

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด