สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ ปฏิญาณตน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม “โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม” ประกาศเขตสุจริตและองค์กรคุณธรรม โดยมีดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวนำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด บริเวณลานหน้าสำนักงานเขตฯ

By Admin