ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมด้วย ดร.คณาพร คมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพ แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนา เครือข่าย การนิเทศในโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด