ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1 ประธาน การประชุมแกนนำพัสดุ เพิ่อสรุปผล การจัดทำคู่มือโครงการอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2563 และมีเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1

By Admin