ดร.สุรวาท ทองบุ ประธานคณะอนุกรรมพิจารณาศึกษากฎหมาย เกี่ยวกับการศึกษาในคณะกรรมการมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ด้านกฎหมายการศึกษาให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน และ ข้าราชการครูจังหวัดสมุทรปราการ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ โดยมีนายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนมหภาพกระจาดทองฯ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ กล่าวรายงาน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด